Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) je nazván „Kamarád, to je ten, koho mám rád“.

 

V naší mateřské škole přicházíme se svým tradičním pojetím estetických hodnot, které přenášíme do ekologického cítění dětí. Můžeme tak předávat lásku a zájem o oblast hudební, literární a výtvarnou. Estetickou a ekologickou výchovu dětem vštěpujeme na mravních základech. Naše mateřská škola, uspokojuje potřebu bezpečí, spokojenosti, pravdy a spravedlnosti . Dětem poskytujeme nejen všestrannou předškolní výchovu a vzdělání, ale i emociální vřelost. Naším společným cílem je vytváření společného klima založené na důvěře, úctě a spolupráci. Mezi učitelkami a rodiči panuje oboustranná důvěra, vstřícnost, otevřenost, porozumění, respekt a hlavně ochota spolupracovat. Sledujeme konkrétní potřeby rodin a pokud je to možné a je zájem ze strany rodiče, vyhovíme.

 

Vzdělávací obsah slouží jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky. Tuto vzdělávací nabídku formulujeme na základě čtyř vypracovaných integrovaných bloků:

 

I.     Pojďte, budeme si hrát
II.    Krásy a radosti zimy
III.   Jaro ťuká na vrátka
IV.   Co nám léto přinese 

 

Tyto integrované bloky jsou týdně rozpracovány bloků třídních, které se vztahují k určitému tématu. Integrované bloky svým obsahem na sebe navazují, doplňují se, prolínají se a přechází  plynule jeden do druhého. Jsou stavěny tak, že přispívají k rozvoji a učení dítěte v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální).
Pro každou třídu je vypracován třídní plán. Jako prostředky výchovně vzdělávací práce využíváme smyslové hry, psychomotorické hry, konstruktivní činnosti, grafické činnosti, hudební a hudebně pohybové činnosti, relaxační činnosti, rytmické hry, vokální činnosti, práci se sdělovacími prostředky, praktické ukázky z okolí dítěte.