Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací.
Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jeho spokojené prospívání v souladu s jeho přirozeností.

Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.30 hodin.

Ve školním roce 2020/2021 jsou v provozu 3 třídy.
Režim dne je stanoven pro každou třídu zvlášť a je přizpůsobován aktuálním potřebám dětí.
Děti se ráno scházejí ve 2. třídě Berušky, odkud si je učitelky odvádějí do ostatních tříd.
Odpoledne učitelky zavedou děti do 2. třídy a děti se odtud rozchází domů.
V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud mají děti potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

 

Třídy Název Věk Učitelky
1. třída Kuřátka Třída je mimo provoz
2. třída Berušky 2 – 5 let Marcela Kotassková, Mgr. Kristina Krejčí, Petra Křivánková – chůva
3. třída Koťátka 3 – 6 let Magda Spurná, Hana Eštvanová
4. třída Lvíčata 5 – 7 let Radka Přidalová, Marie Pelíšková

 

Mateřská škola pořádá Mikulášskou nadílku, Vánoční besídku, Besídku pro maminky, Karneval, Podzimní a letní zahradní slavnost a řadu přestavení přímo v mateřské škole, která jsou realizována divadlem Tramtarie a dalšími divadélky z okolí.

Dále přímo učitelky mateřské školy připravují pro děti maňásková divadla.

Organizace MŠ