Nový školní rok 2018/2019

Začíná nový školní rok 2018/2019. Školné v tomto školním roce činí 390 Kč. Předškoláci ani odkladové děti školné neplatí. Co si mají děti do MŠ přinést: – oblečení do třídy, papuče – podepsané, ne na zavazování – oblečení na zahradu – pyžamo – kartáček na zuby a zubní pastu –...

Informace pro rodiče – povinné předškolní vzdělávání

Školský zákon § 34 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li stanoveno jinak. Nabývá účinnosti 1.1.2017. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (ŠZ § 34...