Informace o prázdninovém provozu

Mateřská škola je uzavřena od 1.8.2023 do 31.8.2023.

 

Ve všech třídách zapište docházku vašich dětí na měsíc červenec do docházkových listů.

Docházku je nutné vyplnit nejpozději do 25.3.2023. Poté se listy odesílají do jídelny a není už možné na prázdniny děti dohlašovat!!!!!

Pokud Vaše dítě nebude  do mateřské školy docházet ani jeden den v měsíci červenci, může si zažádat o osvobození od placení školného. Informace o stravě na měsíc červenec obdržíte včas.

Pokud v nutném případě potřebujete zařídit pro Vaše dítě náhradní mateřskou školu, sdělte tuto informaci emailem nebo přímo paní učitelce ve své třídě. Prosím o včasné nahlášení. Obdržíte poté žádost o náhradní mateřskou školu, kterou vyplníte a odevzdáte.