Školné květen 2021

Dle § 6 odst. 5  vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, zůstává za měsíc květen školné  500,-kč pro všechny děti.