Nové úkoly pro distanční výuku

Milí rodiče,

zasíláme vám další nápady a náměty k práci s dětmi, aby bez problémů zvládly zápis, můžete s nimi trénovat tyto oblasti: předmatematické představy, zrakovou percepci, předčtenářské představy, rozvoj myšlení, grafomotoriku, prostorovou orientaci a rozvoj hrubé motoriky a sluchového vnímání.

 

Vzdělávací téma, které bychom s dětmi nyní probírali je JARO- Mláďata a Velikonoce.

 

Proto vám zasíláme pracovní listy převážně k danému tématu. Dále s dětmi můžete prohlížet dětské knihy nebo časopisy. Číst si pohádky nebo hrát společenské hry jako „Pexeso“, „Doubble“, „Člověče nezlob se“atd.

Prosíme, dbejte u vypracovávání pracovních listů na správný posed dítěte, vzdálenost hlavy od podložky, správný úchop psacího náčiní. S dětmi si o pracovním listu popovídejte, vysvětlete jim postup. Najděte si dostatek času na splnění úkolu, abyste se na úkol mohli soustředit vy i dítě. Kontrolujte, aby se dítě opravdu snažilo a po celou dobu se soustředilo. Není nutné dokončit všechny úkoly najednou, práci si rozvrhněte na dané časové období.

Stanovte si denní řád, který budete s dítětem dodržovat. Pravidelně procvičujte sebeobslužné činnosti jako oblékání, skládání oblečení nebo nácvik hygieny. Zadávejte dítěti drobné úkoly a veďte ho k tomu, že má za splnění úkolu určitou zodpovědnost.

Před večerním usnutím zhodnoťte s dítětem celý den.

V příloze naleznete i Jarní hru, kterou si můžete vytisknout a společně si ji doma zahrát (použijte figurky a kostku např. z Člověče nezlob se).

 

prac listy1

 

Doporučené zdroje:

www.predskolaci.cz

www.pinterest.cz

www.kapesnicek.cz

www.rvp.cz

 

 

Dále si s dětmi můžete zazpívat píseň Zajíček v své jamce

https://www.youtube.com/watch?v=bwlKgtmjBEU

nebo Když jsem já sloužil

https://www.youtube.com/watch?v=teMzs4iig50

 

Každý den si můžete s dětmi procvičovat básničku s pohybem:

 

Zajíčkova koleda

Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Domácí úkol

Zkuste si s dětmi nabarvit vajíčka různými technikami. Přírodními barvivy z cibule nebo červené řepy.

Také si můžete povídat o Velikonočních zvycích a obyčejích a nějaké si vyzkoušet.

 

Předškoláci donesou vypracované pracovní listy do MŠ ke kontrole!!!