Výběr školné listopad a prosinec 2020

Školné za listopad  500,- se vybírá nejpozději do 27.11.2020

Školné za prosinec 500,-  se vybírá nejpozději do 15.12.2020 z důvodu uzávěrky účetnictví.

Možno uhradit oba měsíce společně již v listopadu.

Prosíme o dodržení termínu !