Výběr školného

Ve čtvrtek 10. 1. se vybírá školné 390,-Kč.


Prosíme rodiče, aby dodrželi termín výběru. Děkujeme.